Korpsseminar

«New Orleans på øret» er et seminarkonsept for korps i alle aldre med Røshnes Jazz Band som instruktører og medspillere. Repertoiret læres og formidles helt uten noter og resultatet av et gjennomført seminar er en konsert hvor hoveddelen består av New Orleans musikk som fremføres uten noter.

NolaRøshnes Jazz Band har årelang erfaring med dette konseptet som har gledet mange korpsmusikanter rundt omkring i Vestfold og Grenland. Konseptet var også i flere år et fast ”valgfag” på Sommerskolen i Musikk i regi av Norges Musikkorps Forbund avd. Vestfold. Bandet har høstet mange lovord og positive tilbakemeldinger på sitt hyggelige opplegg.

Alle musikanter lærer melodilinjene til hver enkelt melodi på repertoiret, de enkelte instrumentgruppene lærer seg sine egne stemmer og ”riff”. Det blir også motivert til improvisasjon, noe som mange synes er veldig spennende og ikke minst barrierebrytende.

Målsettingen med konseptet er å lære musikantene til å lytte, ikke minst til hverandre, bryte musikalske barrierer og tilegne seg en ytterligere musikalsk dimensjon. Få et innblikk i improvisasjonens spennende verden og lære litt om sceneopptreden og kroppsspråk.

Avslutningskonserten er konseptets klimaks hvor det innøvde repertoiret spilles og Røshnes Jazz Band er gjerne konsertens oppvarmingsband. Konsertens varighet er ca. 1 time. Seminaret bør ha en varighet av 10 – 12 timer, gjerne fordelt over 2 dager inkl. pauser.

Ta kontakt!

©Røshnes Jazz Band. All Rights Reserved.